Meni

Kontakt

Naziv tvrtke: BROKERS d.o.o.
Naziv agencije: DOMUS real estate

OIB: 14958651218
Sjedište tvrtke: Rotonda Centar, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska​
Adresa poslovanja: Rotonda Centar, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa: Zagreb,Tt-15/16832-4 
Registarski broj upisa pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori: 95/2015
Broj rješenja o ispunjavanu uvjeta: KLASA: UP/I-330-01/15-01/202; URBR:526-05-01-01-01/2-15-4
Transakcijski računi i naziv banke: HR702484008110740618​5, Raiffeisenbank Austria d.d.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Kontakt brojevi:

01/4838-625

098/ 320-133 

Kontaktirajte nas

CAPTCHA code